Наш заједнички циљ на овом курсу је да ученици на што бољи и квалитетнији начин надоместе време које су требали да проведу у школи. Ученици ће кроз разне врсте материјала, презентација, видео записа, упитника, задатака и тестова обрађивати, понављати и проверавати градиво предвиђено наставним јединицама које следе. Надамо се што бољим резултатима.